Cestování

28.4.2023

Litva, kterou procestujete za den

Z dávných dob, kdy byla Litva jedním z nejmocnějších států Evropy, toho zde však mnoho nezůstalo. Dlouhé války a boje vyčerpaly zemi až na kost. Zbylo jí území přibližně stejně velké, jako je Česká republika. Nejvíce z dob historických se toho dochovalo v hlavním městě, Vilnius, které stojí na řece Vilnia, po níž nese město název.

Evropské město kultury

Vilnius se v roce 2009 stal evropském městem kultury, a to zvláště pro mnoho svých architektonických památek. Většina z nich pochází právě z přelomu čtrnáctého a patnáctého století, tedy v době, kdy u nás vládli Lucemburkové a v Evropě právě nastupovala renesance a humanismus. Druhá doba vysokého rozmachu nastala v sedmnáctém století, kdy se Evropou konečně přehnaly reformační dozvuky, které u nás začaly jako husitské války, a v Evropě byl nastolen poslední umělecký sloh, Baroko, která se u nás kryje s pobělohorskou dobou a nástupem Habsburků na český trůn.

Čeho si v Litvě zaručeně všimnete?  

–          Spousty zeleně
A to i ve městech. Nachází se zde mnoho parků a alejí.
–          Málo aut
Většinou se zde žije bez automobilů. Mají elektrickou hromadnou dopravu, lidé zde chodí pěšky nebo jezdí na kole, proto zde narazíte na obrovskou spoustu cyklostezek.

–          Kostely
Jistě si převážně v hlavním městě všimnete zvláštní spousty kostelů. A to nejenom těch katolických – v éto zemi se nikdy žádné kostely neničily, ať už zde vládl kdokoli, nebo se zemí prohnala jakákoliv reforma. Pokud vás tyto architektonické památky zajímají, určitě byste měli navštívit pravoslavný kostel sv. Mikuláše a kostel sv. Anny, jež zde nechali vystavět katolíci. V zemi se také nachází velké množství svatostánků. Dominantou města je katedrála sv. Stanislava a Vladislava.

–          Hrad Gediminas
K tomuto skvostně bílému hradu se dostanete nejlépe lanovkou. Je odtud krásný výhled na Vilnius.