Ekonomika

28.4.2023

Když vám v práci ukradnou peněženku?

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel za škodu, která zaměstnanci vznikla na věcech, které se obvykle do zaměstnání nosí, a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

 peněženka v kapce

Peněženka je bezpochyby věcí, která se obvykle do zaměstnání nosí. Pro posouzení, zda je zaměstnavatel opravdu povinen vám škodu způsobenou krádeží peněženky nahradit, je však důležité, kam jste peněženku odložil. Náhrada škody totiž náleží, pouze pokud jste ji odložil na místě k tomu zaměstnavatelem určeném nebo na místě, které je k takovému odkládání obvyklé.

 
Kam věci odkládat?

K zajištění bezpečné úschovy věcí, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání (například bunda, kabelka atd.) zaměstnavatel často vnitřní směrnicí, pracovním řádem nebo jiným způsobem určí konkrétní místo, kam si tyto své věci mohou odkládat.

 

Určil-li zaměstnavatel předem, že si máte peněženku odkládat do uzamykatelného šuplíku a vy jste tak neučinil a nechal ji položenou na stole, zaměstnavatel vám za škodu odpovídat nebude. Povinnost prokázat, že jste byl s touto směrnicí seznámen, bude na zaměstnavateli. Jinak bude odpovídat i za škodu na věcech, které nebyly uloženy v uzamykatelné skříňce.

 

Ani pokud by však zaměstnavatel takovéto místo neurčil, nemůžete své věci nechávat ledabyle pohozené. Musíte dodržovat tzv. obvyklou míru opatrnosti a pečovat o své věci. Pokud by váš pracovní stůl byl uprostřed místnosti, kde se neustále pohybuje velký počet cizích lidí, riziko ztráty vaší volně ležící peněženky bude daleko vyšší než v uzavřené kanceláři, a v důsledku toho byste odpovědnost za ztrátu nesl poměrně se zaměstnavatelem.

 dámská peněženka

Dále je důležité upozornit, že za účelem náhrady škody, která vám vznikla, musíte vznik této škody zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit. Učiňte tak nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste se o ztrátě peněženky dozvěděl. Neohlášením škody ve stanovené lhůtě vaše právo na náhradu škody za ukradenou peněženku zanikne.