Www

28.4.2023

Co vlastně znamená výraz Wi-Fi?

Wi-Fi není novodobým fenoménem, jak se mnozí z vás domnívají. Souvisí totiž s principem náhodné proměnlivosti frekvencí kanálů pro vysílání rádiových vln v průběhu druhé světové války. V roce 1942, tedy v době, kdy ještě hitlerovské Německo ovládalo většinu Evropy a stálo před branami ruské metropole, se George Antheil a Hedy Lamarr rozhodli nechat potvrdit patent na střídání frekvencí proti nasazení odrušování rádiem řízených torpéd ponorek a torpédoborců.
wifi přenos

Wi-Fi sítě využívala armáda více než dvacet let

Tato technologie se používala i v 60. letech pro přenos dat v americké námořní flotile a pro armádní účely se běžně užívala až do konce 70. let. V roce 1981 se poprvé objevila i v civilním sektoru. Technický standard frekvenčního spektra Wi-Fi byl poprvé stanoven v roce 1997 a byl znám jako IEEE 802.11. O dva roky později vznikla organizace Wireless Ethernet Compatibility Alliance (zkráceně WECA), která již všem výrobcům zařízení na bázi standardizované typologie přidělovala oprávnění využívat známé černobílé logo Wi-Fi.
V současné době většina zařízení pracuje na standardech 802.11g, který je znám od roku 2003, mimo to se v zařízeních objevuje koncové písmeno standardu „n“ s podporou vícenásobného výstupu i vstupu pro zvýšení propustnosti. Od roku 2013 se používají také standardy „ac“ a „ad“.
symbol wifi

Bezlicenční pásmo je základem práce Wi-Fi

Wi-Fi sítě pracují v určitém přesně vymezeném frekvenčním rozmezí, je to proto, aby byli provozovatelé chráněni před těmi dalšími, kteří pracují v pásmech rádiových vln. Z toho důvodu bylo přiděleno těmto zařízením tzv. bezlicenční pásmo (ona známá frekvence 2,4 GHz.) Počet frekvencí je ve skutečnosti omezený svým rozsahem, mimochodem, některé rádiové zdroje v domácnosti také pracují na podobném principu, např. mikrovlnná trouba. Každopádně všichni výrobci a provozovatelé Wi-FI musí dodržovat ustanovení Českého telekomunikačního úřadu.
laptop na pařezu
Všechny bezdrátové komunikace pracují buď skrytě, nebo viditelně, což znamená vysílání tzv. Service Set Identifieru (SSID). Je to sled znaků ASCII (až 32 znaků) a tento identifikační lokátor je viditelný jako dostupná síť. Klient se pak k ní může připojit, pokud zná příslušné identifikační údaje.