Služby

19.2.2023

Co získáme tepelným čerpadlem


Tepelná čerpadla začínají zajímat čím dál více jednotlivců i rodin. Mají tato zařízení vůbec nějaký praktický význam pro náš současný život?

Úsporu za vytápění – hlavním důvodem, proč si lidé tepelná čerpadla v Olomouci pořizují, jsou úspory. Už je nebaví platit účty za drahé vytápění zemním plynem a elektrickým kotlem či přímotopnými panely. Je známo, že tepelná čerpadla patří spolu s topením dřevem k nejlevnějším způsobům vytápění veškerých objektů. Uvádí se, že v porovnání s elektrickým topením (zřejmě mají na mysli elektrokotel) se jedná o úsporu až 65 procent.

tepelné čerpadlo

Dokonalé pohodlí – někteří pamětníci možná pamatují dobu, kdy se v domech topilo uhlím a koksem, a kdy byla plynofikace obcí jen vzdálenou iluzí. Jakmile se však začala stávat realitou, mnoho lidí kvitovalo dokonalé pohodlí, které tu nastalo prakticky ze dne na den. Naráz jste přestali zatápět v kotli dřevem, přikládat uhlí a koks a udržovat teplo v domě z kotelny, kde byl značný nepořádek a zápach. Když kotel vyhasl, bylo nutné vyhrabávat koksovou strusku a popel a odvážet jej na skládku nebo sypat do popelnice. Tyto starosti zavedením plynu do domácností odpadly a na pohodlí si člověk přivykl v podstatě ihned, ale pokud bychom museli zas znovu přejít kvůli vysokým cenám plynu na topení pevnými palivy, například dřevem, byl by to v podstatě návrat do doby před třiceti lety. Jestliže však zvolíte pro vytápění tepelné čerpadlo, bude to podobné, jako s vytápěním plynem – nikde žádné uhlí ani koks, jen termostat a samočinně běžící bezobslužné zařízení.

termostat pro vytápění domu

Snadná údržba – zatímco u plynových kotlů je nutné provádět pravidelné revize a vyvložkování komínů, a hrozí zde nebezpečí výbuchu plynu při neopatrné manipulaci nebo poškození zařízení, u tepelných čerpadel tyto starosti odpadají. Zařízení jsou prakticky bezúdržbová, i když samozřejmě revize se zde provádí také, a to dle výkonu čerpadel buď jednou nebo dvakrát ročně.