Služby

5.3.2022

Jak založit společnost

Postup zakládání nové společnosti s ručením omezeným není až tak složitý jako by se na první pohled mohlo zdát. Přece jen si člověk řekne, zakládám oficiální instituci, která je posvěcená soudem, a je zapsána v Obchodním rejstříku. To asi nebude nic jednoduchého. Není to taková pravda. Ale jen v případě, že si vše nastudujete. Zjistíte všechny procesní náležitosti, dokážete si vychytat název, který vám soud schválí. Navíc můžete doložit docela dost důležitých listin, jejichž podobu si také jen tak nemůžete vycucat z prstu. Prostě u všeho je požadovaná daná forma.

Postup založení sro

Postup založení sro companiesandoffices.cz, můžete, i přes název společnost, založit sám. Stanete se jediným společníkem, co ž je ostatně velká výhoda. Jeden vtip vypráví, že na založení společnosti je vhodné mít vždy lichý počet společníků, a tři už jsou moc. Také budete jediným jednatelem. Člověkem, který na společnost dohlíží, aby vždy konala v souladu se zákonem, řídí její kroky a posunuje ji dál.

Přesto, že budete jediným, takzvaným statutárním orgánem, neobejdete se při zakládání bez dalších náležitostí. Musíte svolat Valnou hromadu, na které by měl mít účast notář. Ve vašem případě bude úplně stačit, že notáři necháte podepsat zápis z Valné hromady. V tomto zápisu bude uvedeno, že se Valná hromada (stále jen vy) usnesla na znění zakladatelské smlouvy a na Stanovách společnosti. Opět jde o listiny s jistou štábní kulturou, které musí splňovat, co do obsahu, požadované záležitosti.

Ano, čas jsou peníze

Jako zakladatel společnosti s ručením omezeným, si musíte vyřídit Živnostenské oprávnění. U volných živností nejde i nějakou komplikaci, Úřad vám je vystaví na všechny volné živnosti automaticky. Jiné to je u vázaných a koncesovaných živností, kde musíte doložit svou praxi a odbornost. Těch věcí kolem zakládání je, jak vidíte dost. Určitě je proto výhodnější si nechat společnost založit na klíč.