Služby

5.12.2019

Vířivka si žádá péči

Když má někdo vlastní vířivku, má o něco příjemnější život než ti, kdo ji k dispozici nemají. A to z toho prostého důvodu, že ráchat se v takové vířivce je něco docela jiného než v obyčejné vaně, o sprše, rybníku a podobně ani nemluvě. Taková vířivka, to je prostě dokonalost sama, té se nic z obdobného sortimentu http://eshop.clarima.cz/hygienicke-systemy/davkovace-tekutych-mydel/ nevyrovná.
Jenže na světě není nic dokonalé. A proto se lidé musí smířit s tím, že jim vířivka sice může poskytovat skvělé služby, ale za ně si na oplátku i něco žádá. A to náležitou údržbu.bílá vana
A věřte, že tato rozhodně není ničím jednoduchým, co se zvládne, jak se říká, levou zadní. Vždyť kolik toho jenom je!

  • Prakticky neustále je tu třeba kontrolovat parametry vody a optimalizovat její tvrdost.
  • Je tu třeba seřizovat automatické dávkovače.
  • Nezbytné jsou i servis a nastavení automatických šesticestných ventilů, i výměny a opravy poškozených součástí, i montáž nových a renovace současných zařízení a jejich uvádění do provozu a udržování v provozuschopném stavu.
  • Musí se tu také strojově čistit cirkulační a masážní potrubí.
  • Je nezbytné zásobování se kvalitními chemickými přípravky a dalším spotřebním materiálem podle potřeby.
  • Před sezonou je tu třeba vyčistit a zkontrolovat všechny technologie, tedy masážní a cirkulační potrubí, příruby a podobně, opravit všechny zjištěné závady, podle potřeby vyměnit písek ve filtraci a učinit další kroky.
  • Po koupací sezoně je naopak nezbytné vše vyčistit, rozpojit a vysušit, odpojit externí zařízení atd.

bublinková lázeň
Takže je takové vlastnictví a používání vířivky vykoupeno nemalou starostlivostí a péčí o ni, jež je nezbytná.
A pokud si chce někdo jen užívat bez nutnosti se starat? Nebo pokud se dotyčný majitel obává, že by se ani nedokázal správně postarat? Pak je tu naštěstí servis vířivky Servis vířivých van, který na sebe vezme zodpovědnost za všechny tyto nevděčné počiny, jež s vířivkou souvisí.
A její majitel? Ten si pak pochopitelně může jenom užívat.