Služby

28.4.2023

Korektor dovede vaše texty k dokonalosti

Každý, kdo píše důležité texty, potřebuje, aby byly bez chyb, a to jak stylistických, tak gramatických. Jenže mnoho věcí je v jazyce sporných a ne všichni jsou obdařeni češtinářským talentem. Právě proto existují lidé – korektoři – kteří vám pomůžou dovést vaše texty k dokonalosti. Jejich úkolem je tzv. korektura textů, a je jedno, jestli jim pošlete padesáti stránkovou odbornou práci, dvou stránkovou esej nebo dokonce několika set stránkovou publikaci. Postarají se o to, aby v těchto textech nebyly chyby, aby byly srozumitelné, správně formátované apod.


Pravopis, gramatika ani stylistika jim nedělá problém

Nečekejte, že vám budou přepisovat faktické chyby, na to jste tady vy jako odborník. Nicméně se podívají na zoubek veškerým jazykovým chybám, a to od pravopisných a gramatických až po stylistické. Vypadá to, že korektor může být kdokoliv, kdo nějak obstojně ovládá český jazyk. Ale bohužel ne. Realita je sice taková, že samozvaných korektorů je mnoho, ale kvalita jejich práce už tak slavná není.

Práce korektora je opravit veškeré chyby, říct klientovi, kde jsou slabiny jeho práce, co může změnit a upravit. Nejen, že opraví y/i a s/z, překlepy a doplní čárky, u kostrbatých formulací navrhne srozumitelnější verzi, upraví slovosled či navrhne rozdílné řazení vět, popř. odstavců. Snaží se o to, aby text měl spád a byl logicky řazený. Vše s vámi samozřejmě konzultuje, a pokud se vám nějaká oprava nelíbí, samozřejmě jí tam neudělá.

Skuteční profesionálové pomohou také s následným zveřejněním a cílením na potřebnou skupinu (pokud se nejedná třeba o diplomové práce) a mezi jeho služby patří také pokročilá editace, která ze suchého textu vytvoří skvost českého jazyka.


Grafické uspořádání textu, konzultace i typografie patří mezi další služby korektora

Jak už jsme si ujasnili výše, není to jen o doplnění čárek a opravě y/i. Mnohdy si studenti a maminky na mateřské myslí, že to mohou dělat taky, ale zapomínají si alespoň nastudovat informace o tom, jaké služby patří do korektorské práce a tím svého klienta ochuzují o spoustu důležitých věcí. Ten má však pocit, že jeho dílo bylo v dobrých rukou.

Korektor vše, co udělá, s vámi konzultuje, a to ne z důvodu, že by si nebyl jistý, ale aby vám v textu nenadělal nechtěné chyby, například přepsáním synonyma, které by pak změnilo vyznění textu apod. Člověk, který pracuje jako korektor, by měl znát typografická pravidla, tzn., kde vložit mezeru, kam patří pomlčky, kam spojovníky, jak psát v češtině uvozovky apod. V neposlední řadě se stará o vzhled vašeho textu, ale to je už výjimečná situace.